video thumbnail

Waarom is het cliëntperspectief belangrijk?

In de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking is het uitgangspunt dat cliënten een zo goed mogelijk leven hebben.

Voor begeleiders is het niet altijd makkelijk om te weten welke zorg je in dat kader moet geven. Hoe neem je de wensen van de cliënt daarin mee? Wat is de beleving van de cliënt? En hoe weeg je de voor- en nadelen van zorg tegen elkaar af?

Deze tool, het Wegingskader, helpt je bij het maken van deze afweging.